Z działalność Płockiej Galerii Sztuki :
1. Podstawowe założenia programowe Galerii: Celem działalności jest edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuk plastycznych oraz promocja, prezentacja i propagowanie twórczości plastycznej. 

 

2. Siedziba, baza i wyposażenie: W czasie swojej działalności (od 1980 r.) Galeria trzykrotnie zmieniała lokal ( Sienkiewicza 43, Nowy Rynek 11, obecnie ul. Sienkiewicza 36), . W swoim wyposażeniu Galeria posiada sprzęt audiowizualny, projektory multimediualne, ekrany, a także sprzęt do wystaw (plansze, ramy, kubiki), ze względu na brak magazynu nie posiada oszklonych gablot. Budynek wyposażony jest w system alarmowy i telewizję przemysłową.

 

3. Kadra: Kadra Galerii liczy 12 osób. Jest to grupa ludzi związana z placówką, pracująca w niej od wielu lat. 7 osób posiada wykształcenie wyższe, 4 - średnie, 1 - zawodowe.

 

4. Wystawiennictwo: Podstawową formą działalności jest organizowanie wystaw plastycznych w siedzibie własnej oraz w ramach Galerii Zewnętrznej oraz stworzonej na skwerze na nadwiślańskim wzgórzu Galerii Plenerowej (2014) - przestrzeni w całości dedykowanej kulturze, przeznaczonej do realizacji wystaw i projektów, spotkań z artystami oraz wydarzeń artystycznych, organizowanych przez lokalne środowiska twórcze, organizacje pozarządowe, animatorów kultury i młodych twórców. Jako pierwsza swoją instalację w plenerze wykonała francuska artystka Eugenie Jan. Galeria Plenerowa to także miejsce spotkań i odpoczynku dla każdego, bez względu na wiek. Galeria Zewnętrzna jest projektem nonprofit, powstałym w ramach długofalowego przedsięwzięcia wyjścia ze sztuką w przestrzeń miejską. Wystawy są prezentowane we współpracujących z Galerią placówkach kulturalnych i oświatowych Płocka i regionu. W swoim programie Galeria zabiegała o prezentację różnych dyscyplin sztuki, prezentację artystów różnych środowisk i pokoleń i zapraszanie do udziału w wystawach wybitnych twórców sztuki polskiej. Wśród prezentowanych przez Galerię artystów byli: Waldemar Świerzy, Roman Cieślewicz, Franciszek Starowieyski, Henryk Cześnik, Jerzy Mierzejewski, Tadeusz Dominik, Zdzisław Beksiński, Zbigniew Makowski, Adam Myjak, Stanisław Mazuś, Zbylut Grzywacz. Z najwybitniejszymi twórcami polskiego plakatu widzowie płockiej Galerii mogli się spotkać na wystawach zbiorowych: Polski plakat teatralny, Dziecko w plakacie, Urok secesyjnej kreski, Droga do wolności. Najobszerniej w programie wystaw Galerii reprezentowane jest malarstwo polskie, wśród gości wyróżnić należy znakomitych twórców: Tadeusz Kantor, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Andrzej Strumiłło, Jan Tarasin, Eugeniusz Markowski, Zbigniew Makowski, Maria Anto, Kiejstut Bereźnicki, Henryk Waniek, Janusz Przybylski, Barbara Szubińska, Antoni Fałat, Edward Dwurnik, Marian Czapla, Franciszek Maśluszczak, Jerzy Duda-Gracz, Bronisław Chromy czy  Jan Młodożeniec. Twórczość wybitnych twórców malarstwa polskiego prezentowana była na wystawach zbiorowych: Sztuka metafory Polski portret współczesny Rejestracje i interpretacje „Europejska Akademia Sztuk przedstawia” „Niezobowiązujący rzut oka na Grupę Krakowską” „Inspiracje płockie” (wystawa zorganizowana z okazji 850-lecia nadania praw miejskich Płockowi w 1987 roku – zaprezentowano na niej motywy płockie w twórczości wybitnych polskich malarzy – część prac zakupiono i znajdują się one w kolekcji Galerii), „Koloryści polscy w kolekcji Krystyny i Wiesława Ochmanów” , „Malarstwo polskie z kolekcji Krzysztofa Musiała. Często w siedzibie PGS gości znakomita grafika polska. Wśród artystów tej dyscypliny wyróżnić można Leszka Rózgę, Irenę Snarską, Krystynę Szalewską-Gałdyńską, Janusza Stannego, Mieczysława Majewskiego, Rafała Strenta. Grafika prezentowana była również na wystawach zbiorowych: Kolor w grafice, Grafika komputerowa z kolekcji Galerii Studio, Grafika warsztatowa – prace z lat 1971-96 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Od 2011 działa Galeria Kreski - subgaleria PGS - nowa przestrzeń wystawiennicza, w której przed oficjalnym otwarciem, przedpremierowo, swoje grafiki pokazało dwóch młodych artystów: Kacper Bożek i Tomasz Daniec. W połowie marca 2011 r. premierową wystawą w kameralnej sali była prezentacja grafik krakowskiej malarki prof. Janiny Kraupe-Świderskiej. Galeria Kreski to miejsce, gdzie są wystawiane rysunki, szkice i grafiki, czyli prace, w których podstawowym środkiem wyrazu artystycznego jest kreska Ze szczególnym pietyzmem traktowane są prezentacje polskiej grafiki książkowej. Polscy ilustratorzy cenieni są na całym świecie, zdobywają nagrody na najważniejszych wystawach i pokazach książki. Wystawy ilustracji książkowej cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze względu na wartości artystyczne i edukacyjne. Prace najwybitniejszych polskich ilustratorów: Boratyńskiego, Stannego, Wilkonia, Siemaszkowej i wielu innych prezentowane były na wystawach : „W świecie Leśmiana”, Adam Mickiewicz – Ballady i romanse (ilustracje), „Henryk Sienkiewicz w ilustracji”, „Pan Tadeusz w ilustracji współczesnej”, „Sztuka książki. Okładka i obwoluta”. W programie wystaw nie zabrakło satyry i karykatury. Swoje prace prezentowali popularni karykaturzyści – Andrzej Mleczko, Julian Bohdanowicz, Jacek Frankowski. Wśród artystów fotografików w Galerii prezentowali swe prace m.in. Erazm Ciołek, Edward Hartwig, Tadeusz Rolke, Lidia Popiel. Mimo trudnych warunków lokalowych Galeria nie unikała w swych planach prezentacji rzeźby. W Płocku przedstawili swe prace Adam Smolana, Gustaw Zemła, Roman Woźniak, Ryszard Stryjecki, Teresa Pastuszko-Kowalska, Tadeusz Łodziana, Henryk Musiałowicz czy Józef Wilkoń i Adam Myjak. Dużym zainteresowaniem publiczności cieszyły się zawsze wystawy tkaniny. W Galerii prezentowana była twórczość Cecylii Siółkowskiej-Królikowskiej, Krystyny Nadratowskiej-Górskiej, Lidii Cankowej, Dobrosławy i Bogusława Kowalewskich, Aleksandry Mańczak, a prace największych sław polskiej tkaniny prezentowane były na wystawach zbiorowych „Łódzka tkanina unikatowa ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi”, prace Abakanowicz, Sadleya, Owidzkiej prezentowane były na wystawie „Polska sztuka unikatowa w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu”, problemy artystyczne współczesnej tkaniny prezentowała wystawa przygotowana przez Jolantę Rudzką-Habisiak – „Medium tkackie”. Pomimo kłopotów organizacyjnych i wystawienniczych prezentowana była w Galerii Sztuka użytkowa. Wspaniałe polskie szkło artystyczne przedstawiono na wystawach indywidualnych – Henryka Albina Tomaszewskiego i Ireneusza Kizińskiego oraz zbiorowych: „Kłodzkie szkło artystyczne”, „Szkło z kolekcji Zamku Książ” i „Polska sztuka unikatowa ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu”. Dwukrotnie sztukę witrażu prezentowali Elżbieta i Andrzej Bednarscy. Z ogromną starannością przygotowywane były wystawy adresowane do młodego widza. Na wystawach tych prezentowano prace tworzone przez mistrzów polskiej plastyki dla dzieci i młodzieży. Prezentowano zabawki artystyczne oraz grafikę książkową. Dzieci odwiedzające Galerię poznały twórczość Olgi Siemaszkowej, Józefa Wilkonia, Zbigniewa Rychlickiego, Janusza Stannego. Wystawa „24 klatki na sekundę” poświęcona była zagadnieniom filmu animowanego przygotowana wspólnie ze studiem filmowym w Bielsku Białej. PGS prezentuje prace ludzi niepełnosprawnych. W 1993 r. otwarto wystawę zbiorową „Przerażenie i uspokojenie”, przedstawiającą świat plastyki ludzi chorych psychicznie. Następnie zaprezentowano wystawę prac ludzi głuchych i niewidomych, powstałych pod opieką artystyczną rzeźbiarza Ryszarda Stryjeckiego. Kontynuacją tych wystaw stały się coroczne wystawy pokonkursowe „Oto ja”, przygotowywane we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Płocku, przedstawiające twórczość pensjonariuszy domów opieki społecznej w województwie płockim. Wystawą o randze ogólnopolskiej była prezentacja rysunków Edmunda Monsiela w 100-lecie urodzin tego niezwykle oryginalnego artysty nurtu psychopatologicznego, którego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą. Wystawę Monsiela Galeria zaprezentowała następnie w Poznaniu i Radomiu. W sposób szczególny traktowane są prezentacje prac artystów regionu płockiego. Co roku ma też swoją wystawę płockie środowisko artystyczne. Wszyscy plastycy zainteresowani wystawą indywidualną w Galerii takie wystawy mieli zorganizowane. W Galerii odbyły się pierwsze, debiutanckie wystawy Wiesława Nadrowskiego (rzeźba), Anieli Ewy Lewandowskiej (tkanina-rysunek), Szymona Zaremby (malarstwo), Haliny Płuciennik (fotografie). Ponadto indywidualnie swoje prace pokazywali: Maja Wojnarowska, Anna Macionek-Stańko, Magdalena Sikorska-Tokarska i inni. Galeria przygotowywała wystawy jubileuszowe – Józefa Kempińskiego – 50-lecie twórczości, Zofii Samusik-Zaremby – 30-lecie twórczości, Jerzego Mazusia - 30-lecie twórczości. Galeria wspólnie z Płockim Towarzystwem Fotograficznym zorganizowała wystawę jubileuszową 50-lecia twórczości znanego płockiego fotografika Zbigniewa Krydy oraz wystawę jubileuszową PTF. Po przedwczesnej śmierci znakomitego płockiego malarza Wacława Polakowskiego, w 1983 roku Galeria przygotowała wystawę „Wacław Polakowski – portret artysty”, w 10 lat później poświęcono temu artyście małą wystawę kameralną. W listopadzie 2011 r. były prezentowane obrazy z kolekcji własnej w ramach wystawy z okazji 30-lecia działalności PGS.

 

5. Działalność oświatowa: Uzupełnieniem działalności wystawienniczej jest działalność oświatowa, ułatwiająca widzowi kontakt ze sztuką współczesną. W ramach programu imprez towarzyszących wystawom odbywa się wiele działań o charakterze edukacyjnym: warsztatów, dyskusji, spotkań, wykładów i projekcji filmowych. Inicjatywy te, często o różnorodnej formule, mają charakter cykliczny i dostosowane są do potrzeb, wieku i zainteresowań publiczności. Mają na celu rozwijać wyobraźnię, kreatywność, uwrażliwiać uczestników spotkań na otaczający nas świat, przybliżać wiedzę z zakresu sztuki i kultury współczesnej. Częstą formą popularyzacji wystaw są spotkania autorskie, towarzyszą one prawie każdej wystawie. Galeria zabiega o to, aby każdej uroczystości otwarcia wystawy towarzyszyły imprezy dodatkowe m.in. filmu video o sztuce, koncerty, pokazy tańca. Wśród wybitnych prelegentów goszczących w Galerii byli: prof. Tadeusz Chrzanowski prezes Stowarzyszenia Historyków Sztuki, prof. Aleksander Jackowski i znakomity popularyzator sztuki, autor wielu programów telewizyjnych o sztuce – Franciszek Kuduk. W 2012 roku Płocka Galeria Sztuki pod szyldem „Sztuka Mówi” zainicjowała serię autorskich wykładów o sztuce. Wykłady odbywają się cyklicznie i stanowią dopełnienie prezentowanych w przestrzeni Galerii wystaw.
Galeria wysyła do wszystkich szkół płockich zaproszenia na wszystkie imprezy organizowane w jej siedzibie, a także informacje o wystawach. Często też na wernisaże zapraszani są uczniowie interesujący się sztuką. Najpopularniejsza formą działalności oświatowej są pogadanki na wystawach, lekcje, na które przychodzą klasy szkolne lub koła zainteresowań z nauczycielami. Ofertą dla licealistów są kursy przygotowawcze do matury z historii sztuki i przygotowawcze do ASP oraz bezpłatne konsultacje z historii sztuki. Przeciętnie w Galerii odbywa się 140 – 150 takich zajęć w roku. PGS ma również propozycje dla starszych miłośników sztuki, jest nią Karta Kulturalnego Seniora. Poza tym Galeria współpracuje ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku i ze Stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja, organizując dla nich wykłady i warsztaty. Formą popularyzacji sztuki są także konkursy, organizowane i współorganizowane przez PGS: „Nieznany Płock”, „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”, „Magiczna podróż”, „Dostrzeżeni”. Od 2014 r. dla studentów i absolwentów kierunków artystycznych uczelni wyższych jest organizowany konkurs plastyczny „Ulica Themersonów”, dedykowany wybitnemu płockiemu artyście Stefanowi Themersonowi i jego żonie Franciszce.  

 

6. Działalność wydawnicza: Działalność wydawnicza Galerii związana jest z prezentacją wystaw plastycznych. Każdej wystawie towarzyszy katalog zawierający informacje o artyście, tekst wprowadzający widza w problemy jego twórczości oraz reprodukcje prac.
W 2008 roku Galeria wydała książkę "Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku"  - która nawiązuje do historii miasta. Płocka Galeria Sztuki jest pomysłodawcą i wydawcą (2009 r.) pierwszego w historii miasta komiksu o Płocku, do którego scenariusz napisał Grzegorz Janusz, a rysunki wykonał Jacek Frąś. Tematem komiksu, jest legendarna postać Siemowita III księcia Płocka i władcy Mazowsza w latach 1370-1381.

 

7. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami kulturalnymi i towarzystwami: Najściślejsze formy współpracy wiążą Galerię z innymi galeriami i akademiami szktuk plastycznych w kraju. Współpraca ta polega na wymianie wystaw, wspólnym druku wydawnictw, wymianie opinii o wystawach, twórcach i ich dziełach.

 

 


Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 25 października 2004, godzina 09:19)
 • Osoba publikująca: Płocka Galeria Sztuki
 • Nadzór nad treścią: Płocka Galeria Sztuki
 • Ilość wyświetleń: 2 696 119
 • Data ostatniej aktualizacji: środa, 03 lutego 2021, godzina 10:40
 • Historia aktualizacji

 • 03 lutego 2021, godzina 10:40 Aktualizacja dokumentu
  03 września 2015, godzina 10:12 Aktualizacja danych
  03 września 2015, godzina 10:11 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2015, godzina 11:30 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2015, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  11 czerwca 2015, godzina 10:04 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2011, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2011, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2011, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  19 stycznia 2011, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2008, godzina 10:07 Aktualizacja danych
  03 grudnia 2004, godzina 10:06 Aktualizacja danych